Image

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Image

Γνωστικό αντικείμενο: Θρέψη Φωτών και Φυλλοδιαγνωστική
Μονάδα: Σίνδου Θεσσαλονίκης


e-mail: c.chatzistathis@swri.gr
Τηλέφωνο: +30 2310 473 429
Εσωτερικό: 305

Image
Όλα  Από το 2017
Παραθέσεις   688  583
h-index   16 14
i10-index   22 21

Δρ. Θεοχάρης Χατζηστάθης
Εντεταλμένος Ερευνητής

Image
Image
Image

Επισκόπηση μετρήσεων

 51  492 14 
 Έγγραφα κατά συγγραφέα.    Παραπομπές απο 424 έγγραφα.   h-index. 

 

Image
Image
Image
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Θεοχάρης Χατζηστάθης είναι πτυχιούχος του τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ (βαθμός 7,51), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, και διδάκτορας του τμήματος Γεωπονίας (ειδικότητα: Θρέψη Φυτών και Φυλλοδιαγνωστική) του ΑΠΘ, με βαθμό ‘Άριστα’. Υπηρετεί ως Εντεταλμένος Ερευνητής στον ΕΛΓΟ ‘ΔΗΜΗΤΡΑ’, στο Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στη θρέψη/ λίπανση και φυλλοδιαγνωστική: i) της ελιάς και άλλων πολυετών-δενδροκομικών και δασοκομικών ειδών, ii) της αμπέλου, iii) των λαχανοκομικών κ.α. οπωροκηπευτικών φυτικών ειδών, καθώς και: iv) στη γονιμότητα των εδαφών. Είναι (ή διετέλεσε) επιστημονικά υπεύθυνος σε 9 ερευνητικά έργα, συμμετείχε σε άλλα 8, ενώ δραστηριοποιείται στην κατάθεση πολλών ερευνητικών προτάσεων, σε συνεργασία και με άλλους ερευνητικούς φορείς. Έχει δημοσιεύσει 48 εργασίες σε περιοδικά με υψηλό δείκτη απήχησης, 1 βιβλίο σε διεθνή εκδοτικό οίκο (Micronutrient deficiency in soils and plants, Bentham Science Publishers), 9 κεφάλαια σε διεθνείς συλλογικούς τόμους, περισσότερες από 30 εργασίες σε πρακτικά παγκόσμιων και εθνικών συνεδρίων και 6 σε εκλαϊκευμένα έντυπα. Μιλάει άριστα Αγγλικά και Γαλλικά και καλά την ιταλική και ισπανική γλώσσα (είναι συνολικά κάτοχος 8 επίσημα αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας στις 4 αυτές γλώσσες). Έχει διδάξει από το 2010 έως το 2022 αυτοδύναμα, ή σε συνεργασία με άλλους καθηγητές, στο ΔΙΠΑΕ, στο ΑΠΘ, στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας και στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή τα εξής μαθήματα: Ελαιοκομία (Θεωρία και Εργαστήριο), Προχωρημένη Φυσιολογία Φυτών, Εδαφολογία (Θεωρία και Εργαστήριο), Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Δενδροκομίας, και διαχείριση εδαφών. Είναι μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σε 3 εν εξελίξει διδακτορικές διατριβές (ΑΠΘ και ΔΙΠΑΕ) και σε 4 μεταπτυχιακές (ΓΠΑ), ενώ διετέλεσε μέλος 3μελών συμβουλευτικών επιτροπών και σε άλλες δύο μεταπτυχιακές διατριβές (ΔΙΠΑΕ), κατά τα τελευταία 4 έτη. 

Διεθνή
  1.  Dual cropping system, genetic diversity, decision support and digital tool for designing eco-efficient cereal-legume integrated food value chain in the Meditteranean basin (2018-2022)- D4Declic, ARIMNET.
  2. Research team member
    Research-based participatory approaches for adopting conservation agriculture in the Mediterranean Area- CAMA (2021-2024). PRIMA 2019 RIA&IA, European Unions' Horizon 2020 research and innovation program under grant agreement No. 1912, Research team member
Εθνικά
  1.  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (ΠΑΑ-ΜΕΤΡΟ 16, ΦΑΣΗ 1)- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ WATER SAVING AND DECREASE OF N FERTILIZERS' INPUT IN CEPHALONIAN VINEYARDS (AGRICULTURAL DEVELOPMENT PROGRAM-MEASURE 16)
  2. Ανάδειξη βιωσιμότητας οικοσυστημάτων αγριελιάς, για την ανάδειξη προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας (ΠΑΑ-ΜΕΤΡΟ 16, ΦΑΣΗ 1)- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
    SustainablePeach: Σχεδίαση υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας για τη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας της καλλιέργειας του ροδάκινου (ΠΑΑ-ΜΕΤΡΟ 16, ΦΑΣΗ 1)- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
  3. Φασόλι και Φάβα Φενεού: Αναβάθμιση της αγροκομικής αξίας και κατοχύρωση των παραδοσιακών ποικιλιών (ΠΑΑ-ΜΕΤΡΟ 16), ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Αναπτυξιακά
  1.  Field evaluation of biostimulants and other commercial products in Citrus and olive orchards, Funded by Servalesa S.L. (2021-2022) Επιστ. Υπεύθυνος

ΕΛΓΟ

Login